آمار

وضعیت واحد پشتیبانی

ریاضی سوم راهنمایی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۰۷:۰۱

فهرست فصلهاي ریاضی سال سوم دوره راهنمايي

 

 

. بخش اول : حساب و مجموعه های اعداد

 

مجموعه ی عدد های طبیعی

جذر

مجموعه ی عدد های صحیح و گویا

 

. بخش دوم : مختصات و جبر

 

بردار

جبر

معادله

 

. بخش سوم : هندسه ی 1

 

زاویه و دایره

رابطه ی فیثاغورس

دوران

 

. بخش چهارم : اعداد حقیقی و آمار

 

مجموعه عددهای حقیقی

آمار

 

. بخش پنجم : معادله های خطی

 

معادله ی خط

دستگاه معادله های خطی

 

. بخش ششم : هندسه ی 2

 

خطوط موازی و قضیه ی تالس

تشابه

حجم