آمار

وضعیت واحد پشتیبانی

علوم دوم راهنمایی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۰۷:۱۴

فهرست فصلهاي علوم تجربي سال دوم دوره راهنمايي


 

 

 

 

 

. بخش اول : ماده و تغييرات آن

 

فصل 1 : ماده و ويژگي هاي آن

 

 

. بخش دوم : انرژي، زندگي

 

فصل 2 : نور، رنگ ، بينايي

فصل 3 : موج

فصل 4 : گرما چيست

 

 

. بخش سوم : زمين زيستگاه ها

 

فصل 5 : ساختار زمين

فصل 6 : مواد سازنده سنگ كره

فصل 7 : كاربرد سنگ ها و كاني ها

فصل 8 : هوازدگي

. بخش چهارم : دنياي زنده

 

فصل 9 : انسان، موجودي زنده

فصل 10 : غذا و سلامتي

فصل 11 : گوارش

فصل 12 : خون و ايمني

فصل 13 : گردش مواد

فصل 14 : تبادل با محيط

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۰۷:۲۰